Om Evitec

Evitec är ett konsultföretag med inriktning på ledningsroller inom IT-projekt. Vi jobbar mot bank, finans och försäkring och har spetskompetens inom projektledning, testledning, arkitektur och kravhantering. Evitec startades 2001. Idag omsätter vi ca 40 miljoner och sitter centralt vid Östermalmstorg i Stockholm.

Implementation av regelverk
De senaste åren har Evitec arbetat, och arbetar, mycket med implementation av regelverk inom bank och försäkring. Vi kommer oftast in tidigt i processen när det är dags att implementera en lösning för efterlevnad av regelverkskraven och medverkar i hela genomförandefasen. Vi hjälper våra kunder med allt från informationsmodellering och arkitektur till krav och test.

Bland våra aktuella erfarenheter kan nämnas att vi hjälpt och hjälper sex olika försäkringsbolag med implementation av Solvens 2. Inom Bank hjälper vi en av våra storbanker med införandet av Fatca. Vi ser att kombinationen av djupt teknikkunnande, verksamhetskunskap och kunskap inom regelverksområdet gör oss till en bra partner när det kommer till regelverksinförande.

Vårt erbjudande


Implementation av Solvency 2

Evitec är experter på implementation av Solvens 2. Vi tar oftast vid när Powerpointpresentationerna är klara. När det är dags att handfast ta fram de siffror och införa den funktionalitet som behövs för att erhålla en lösning som uppfyller kraven från myndigheten (transparens, avstämt etc).
Här följer ett axplock av vad vi hjälpt våra kunder med:
– Framtagande av lösningsförslag
– Datakravsanalys – från källsystem till rapportcell. Vilken information behövs?
– Rådgivning i specifika frågor
– Utvärdering av färdiga lösningar
– Införandeprojekt i rollerna krav, lösningsarkitekt (mellan IT och
verksamhet), testledning och test, implementation (datalager, XBRL etc)

Tiden för skarp rapportering närmar sig med stormsteg, då är det viktigt att ta rätt val i implementationsprojekten. Vi blir ofta anlitade av just det skälet.

 

Solvens som ett strategiskt verktyg

Evitecs breda kompetens gör företaget till en idealisk partner för de bolag som redan i dag vill dra nytta av sina investeringar inför Solvens 2.

Införandet av solvensregelverket för riskstyrning av försäkringsbolagen är inte bara ett verktyg för rapportering utan regelverket kan användas till att börja bygga beslutsstöd och samla information för att förbättra transparensen i all rapportering, såväl internt som externt. Det stärker både processer, styrning och kontroll.

Trenden är tydlig, de externa kraven på finansiell rapportering och finansiella regelverk ökar, för både försäkringsbolag och banker.

Implementation av FATCA

Sverige och USA undertecknade i augusti ett avtal om informationsutbyte, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA. Syftet med avtalet är att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler. Från den 1 juli 2014 börjar svenska banker och andra finansiella företag att kartlägga kontotillgångar utanför USA, som innehas av skattskyldiga i USA.

Banker i hela världen kommer att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar för privatpersoner och företagsägare om de är skattskyldiga i USA. Många länder har – eller kommer att ha – ett avtal om informationsutbyte med USA som grund för nationell lagstiftning. Den 8 augusti 2014 undertecknade Sveriges och USA:s regeringar ett sådant avtal.

Evitec har deltagit i införandet av FATCA på en av våra svenska storbanker.
Utmaningen med FATCA är att regelverket är komplext med många undantag och att regelverket enbart skall beröra de kunder som är i behov av, eller kan komma att rapporteras till IRS.

 

implementation-av-fatca

Karriär

Evitec är som alla konsultföretag beroende av sina medarbetare och deras
kompetens. Dessutom är förstås konsulternas ambitioner och engagemang i såväl kunduppdrag som företaget mycket viktigt.
För att uppnå bästa resultat hos våra kunder månar Evitec om sina
medarbetare genom ett ständigt utbyte inom kompetensområdena och
sociala aktiviteter i företaget. Evitec söker fler erfarna medarbetare
specialiserade på projektledning, test, krav och arkitektur inom bank, finans
och försäkring. En extra merit är erfarenhet av att ha arbetat med regelverk.
Om du är intresserad eller vill få mer information, ring till Andreas Johansson
på 070-458 42 08 eller maila till förnamn.efternamn@evitec.se

Värdeord och ledstjärnor

På Evitec är vi drivna av att ge det bästa resultatet som krävs för att kunden skall bli nöjd och sedan göra det lilla extra. Som grund för detta har vi Evitecs ledstjärnor som ger kunden det som önskas samt att konsulterna har den möjlighet som behövs för att forma uppdrag och livsbalans till en optimal mix för att göra både konsult och kund nöjda.

Ledstjärna – Evitec kompetens

På Evitec besitter konsulterna en god branschkunskap, erfarenhet samt en god social kompetens som möjliggör en lång relation med kunden.

Ledstjärna – Integritet

På Evitec står vi för vad vi säger och är ärliga i det vi gör.

Ledstjärna – Öppet företagsklimat

På Evitec är vi ett företag som strävar efter enkelhet, öppenhet och hjälpsamhet i vårt dagliga arbete.

Medarbetare

Kontaktpersoner

Andreas-Johansson-1
Andreas Johansson, Vice VD
Försäljning, marknadsföring och rekrytering

Nybrogatan 34
Box 5216, 102 45 Stockholm
+46 8 517 00 850
+46 70 458 42 08
förnamn.efternamn@evitec.se

Per Nilsson, Evitec
Per Nilsson, VD
Arkitektur, Kravhantering

Nybrogatan 34
Box 5216, 102 45 Stockholm
+46 8 517 00 850
+46 70 567 26 12
förnamn.efternamn@evitec.se

Marie Blomback
Ekonomi och administration

Carina Johansson
Projektledning, Kravhantering

Henric Lagercrantz
Kravhantering och test

Jill Björkman
Projektledning, Kravhantering

Joakim Eriksson
Testledning

Kjell Askdal
Arkitektur, Business Intelligence

Lena Leijnevi
Testledning, Kravhantering

Ulf Pettersson
Projektledning, Kravhantering

Björn Lagerström
Test, Testledning

Tina Glemdal
Projektledning

Robert Jalakas
Arkitektur

Marcus Pettersson
Arkitektur, Systemutveckling

Mia Svensson
Kravhantering, Systemutveckling

Maria Britts
Kravhantering, Systemutveckling

Per Forssberg
Arkitektur, Kravhantering, Testledning

Per Frykhammar
Arkitektur, Projektledning, Kravhantering

Susanne Dahlberg
Projektledning, Förvaltningsledning

Greger Hagstöm
Arkitektur

Henrik Bergman
Projektledning

Anders Gustafsson
Arkitektur

Thomas Gustafsson
Krav och verksamhetsanalys

Katrin Schöld
Projektledning, Kravhantering