Hem

Det ledande konsultföretaget inom bank, finans och försäkring

Evitec är ett konsultföretag med inriktning på ledningsroller inom IT-projekt. Vi jobbar mot bank, finans och försäkring och har spetskompetens inom projektledning, testledning, arkitektur och kravhantering.

Vår vision är att vara det naturliga valet, inom vårt kundsegment, när det finns behov av strategisk rådgivning inom arkitektur och projektledning, genomförande av projekt eller framtagande och realisering av arkitektur.

 

Implementation av regelverk

De senaste åren har Evitec arbetat, och arbetar, mycket med implementation av regelverk inom bank och försäkring. Evitec kommer oftast in i de tidiga diskussionerna när det är dags att implementera en lösning för efterlevnad av regelverkskraven och medverkar i hela genomförandefasen. Vi hjälper våra kunder med allt från informationsmodellering och arkitektur till krav och test.

Bland de mer aktuella erfarenheterna kan nämnas att vi hjälpt/hjälper sex olika försäkringsbolag med implementation av Solvency II. Inom Bank hjälper vi en av storbankerna med införandet av Fatca.

Vi ser att kombinationen av djupt teknikkunnande, verksamhetskunskap och kunskap inom regelverksområdet gör oss till en bra partner när det kommer till regelverksinförande.

 

Implementation av Solvency II

Evitec är experter på implementation av Solvency II. Vi tar oftast vid efter att Powerpointpresentationerna är klara.  När det är dags att handfast ta fram de siffror och införa den funktionalitet som behövs för att erhålla en lösning som uppfyller kraven från myndigheten (transparens, avstämt etc). Ett axplock av vad vi hjälpt våra kunder med:

- Framtagande av lösningsförslag

- Datakravsanalys – från källsystem till rapportcell. Vilken information behövs

- Rådgivning i specifika frågor

- Utvärdering av färdiga lösningar

- Införandeprojekt i rollerna; krav, lösningsarkitekt (mellan IT och verksamhet), testledning och test, implementation (datalager, XBRL etc)

Tiden för skarp rapportering närmar sig mot stormsteg, då är det viktigt att ta rätt val i implementationsprojekten. Vi blir ofta anlitade av just det skälet.

 

Solvens som ett strategiskt verktyg

Evitecs breda kompetens gör företaget till en idealisk partner för de bolag som redan i dag vill dra nytta av sina investeringar inför Solvens II.

Införandet av solvensregelverket för riskstyrning av försäkringsbolagen är inte bara ett verktyg för rapportering utan regelverket kan användas till att börja bygga beslutsstöd och samla information för att förbättra transparensen i all rapportering, såväl internt som externt. Det stärker både processer, styrning och kontroll.

Trenden är tydlig, de externa kraven på finansiell rapportering och finansiella regelverk ökar, för både försäkringsbolag och banker.

Vill du veta med kontakta Andreas Johansson på andreas.johansson ”att” evitec.se eller på telefon 070-458 42 08.