Om Evitec

Evitec är ett konsultföretag med inriktning på ledningsroller inom IT-projekt. Vi jobbar mot bank, finans och försäkring och har spetskompetens inom projektledning, testledning, arkitektur och kravhantering. Evitec startades 2001. Idag omsätter vi ca 45 miljoner och sitter centralt vid Östermalmstorg i Stockholm.

Implementation av regelverk
Ett fokusområde inom Evitec sedan flera år är uppdrag kring implementation av lösningar för olika typer av regelverk inom bank och försäkring. Vi kommer oftast in tidigt i processen när det är dags att implementera en lösning för efterlevnad av regelverkskraven och medverkar i hela genomförandefasen. Vi hjälper våra kunder med allt från informationsmodellering och arkitektur till krav och test.

Bland våra erfarenheter kan nämnas att vi hjälpt och hjälper våra kunder med regelverk som GDPR, IFRS9, AML, IFRS17, Solvency2 med flera. Vi ser att kombinationen av verksamhetskunskap, djupt teknikkunnande och kunskap inom regelverksområdet gör oss till en bra partner när det kommer till regelverksinförande.

Vårt erbjudande


Implementation av AML

Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen omfattar fysiska personer och företag som driver verksamhet som kräver ansökan hos finansinspektionen, fastighetsmäklare, Spel och kasinoverksamhet, handel med varor/tjänster (>5000 euro i kontanter) samt revisor/skatterådgivning.
Den stora förändringen för många banker och försäkringsbolag är att införa ett riskbaserat arbetssätt, vilket betyder att arbetet med penningtvättsåtgärder utgår från de största identifierade riskerna som penningtvättslagen avser.
Banker och försäkringsbolag måste bedöma hur stor risken är att deras produkter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, detta görs bl a genom att uppnå god kundkännedom.
Evitecs långa erfarenhet inom Bank har lett till flera uppdrag inom detta regelverksområde. Idag jobbar vi rollerna som projektledare, kravanalytiker och arkitekt i olika implementationsprojekt som syftar till att uppfylla kraven kring AML.

Implementation av GDPR

General Data Protection Regulation regelverket är ett regelverk som träffar de allra flesta branscher, och inte minst Bank och Försäkring. Evitec har erfarenhet av hur man lägger upp arbetet, från kartläggning av system och processer till olika typer av mönster i genomförande fasen. Vi har sett att olika kunder har olika förutsättningar att uppfylla detta regelverkskrav på ett mer eller mindre omfattande sätt.
Evitec jobbar i olika typer av GDPR projekt. Som exempel kan nämnas
• uppdrag i centrala GDPR projekt hos kunden som koordinerar arbetet och ser till att nödvändiga förändringar i system och processer genomförs hos kunden
• uppdrag som avser analys- och kartläggningsuppdrag som syftar till att kunden ska få en bild över var insatser behöver genomföras.
Evitec deltar i olika GDPR projekt i rollerna kravanalytiker, arkitekt, projektledare.

Implementation av IFRS 9

Den nya redovisningsstandarden IFRS9 ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare och skiljer sig väsentligt mot nuvarande standard IAS 39. Standarden är den största utmaningen inom kreditriskmodellering sedan Basel 2.
Regelverket innebär bland annat ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster, vilket innebär att den tidigare modellen med grund i inträffade förluster ersätts av en modell som baseras på förväntade kreditförluster. Syftet är att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede och att minska volatiliteten i redovisade kreditförluster.
Förväntade kreditförluster är en uppskattning av förluster som företaget förväntar sig som resultatet av en förlusthändelse. Risken baseras på att det finns en viss sannolikhet att kunden i framtiden inte kommer att kunna betala. I och med övergången så fås en högre reserveringsgrad då reservering görs för alla lån redan vid avtalets början.
Evitec deltar som projektledare i en av storbankernas implementationsprojekt för impairment – nedskrivning av kreditförluster enligt IFRS 9.

implementation-av-fatca

Karriär

Evitec är som alla konsultföretag beroende av sina medarbetare och deras kompetens. Dessutom är förstås konsulternas ambitioner och engagemang i såväl kunduppdrag som företaget mycket viktigt. För att uppnå bästa resultat hos våra kunder månar Evitec om sina medarbetare genom ett ständigt utbyte inom kompetensområdena och sociala aktiviteter i företaget. Evitec söker fler erfarna medarbetare specialiserade på projektledning, test, krav och arkitektur inom bank, finans och försäkring. En extra merit är erfarenhet av att ha arbetat med regelverk.

Om du är intresserad eller vill få mer information, ring till Andreas Johansson på 070-458 42 08 eller maila till förnamn.efternamn@evitec.se

Värdeord och ledstjärnor

På Evitec är vi drivna av att ge det bästa resultatet som krävs för att kunden skall bli nöjd och sedan göra det lilla extra. Som grund för detta har vi Evitecs ledstjärnor som ger kunden det som önskas samt att konsulterna har den möjlighet som behövs för att forma uppdrag och livsbalans till en optimal mix för att göra både konsult och kund nöjda.

Ledstjärna – Evitec kompetens

På Evitec besitter konsulterna en god branschkunskap, erfarenhet samt en god social kompetens som möjliggör en lång relation med kunden.

Ledstjärna – Integritet

På Evitec står vi för vad vi säger och är ärliga i det vi gör.

Ledstjärna – Öppet företagsklimat

På Evitec är vi ett företag som strävar efter enkelhet, öppenhet och hjälpsamhet i vårt dagliga arbete.

Medarbetare

Kontaktpersoner

Andreas-Johansson-1
Andreas Johansson, VD
Försäljning, marknadsföring och rekrytering

Nybrogatan 34
Box 5216, 102 45 Stockholm
+46 8 517 00 850
+46 70 458 42 08
förnamn.efternamn@evitec.se

Per Nilsson, Evitec
Per Nilsson, Partner
Arkitektur, Kravhantering

Nybrogatan 34
Box 5216, 102 45 Stockholm
+46 8 517 00 850
+46 70 567 26 12
förnamn.efternamn@evitec.se

Marie Blomback
Ekonomi, Administration

Carina Johansson
Projektledning, Kravhantering

Henric Lagercrantz
Kravhantering, Test

Jill Björkman
Projektledning, Kravhantering

Joakim Eriksson
Testledning

Kjell Askdal
Arkitektur, Business Intelligence

Maria Ulander
Testledning, Testsamordning

Ulf Pettersson
Projektledning, Kravhantering

Björn Lagerström
Test, Testledning

Tina Glemdal
Projektledning

Robert Jalakas
Arkitektur

Anneli Lindberg
Projektledning

Karin Himmelstrand
Projektledning

Lina Jofs
Projektledning, Delprojektledning

Marcus Pettersson
Arkitektur, Systemutveckling

Mia Svensson
Kravhantering, Systemutveckling

Maria Britts
Kravhantering, Systemutveckling

Per Forssberg
Arkitektur, Kravhantering, Testledning

Per Frykhammar
Arkitektur, Projektledning, Kravhantering

Susanne Dahlberg
Projektledning, Förvaltningsledning

Greger Hagstöm
Arkitektur

Henrik Bergman
Projektledning

Anders Gustafsson
Arkitektur

Thomas Gustafsson
Krav, Verksamhetsanalys

Katrin Schöld
Projektledning, Kravhantering

Christoffer Jonsson
Test, Testledning