Nyanställd konsult

Evitec Välkomna Lina Jofs som börjar som projektledare och delprojektledare.