Hur ni som organisation förhindrar penningtvätt och möter lagstiftningens krav

Lagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen omfattar fysiska personer och företag som driver verksamhet som kräver ansökan hos finansinspektionen, fastighetsmäklare, spel- och kasinoverksamhet, handel med varor/tjänster (>5000 euro i kontanter) samt revisor/skatterådgivning.

Den stora förändringen för många banker och försäkringsbolag är att införa ett riskbaserat arbetssätt, vilket betyder att arbetet med penningtvättsåtgärder utgår från de största identifierade riskerna som penningtvättslagen avser. Banker och försäkringsbolag måste bedöma hur stor risken är att deras produkter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, detta görs bl a genom att uppnå god kundkännedom.

Evitecs långa erfarenhet inom Bank har lett till flera uppdrag inom detta regelverksområde. Idag jobbar vi rollerna som projektledare, kravanalytiker och arkitekt i olika implementationsprojekt som syftar till att uppfylla kraven kring AML.

Relaterade nyheter

Blogg
07 augusti 2020

Implementering av IFRS9

Med IFRS 9 införs en framåtblickande modell för att redovisa kreditförluster i de finansiella rapporte...
Blogg
07 augusti 2020

Implementering av P27

P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordis...