P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordiska länderna.

P27 är ett nordisk projekt för att etablera och möjliggöra moderna betalningslösningar för både inhemska och gränsöverskridande transaktioner. Hela betalningsflödet följer internationella standarder för att ytterligare underlätta samarbetet med eurosamarbetet.

P27 ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank och har som mål att upprätta en nordisk betalinfrastruktur, med möjlighet att genomföra transaktioner både inhemskt och internationellt. Namnet P27 härrör för projektets mål att förbättra betalningsflödet för de 27 miljoner invånare som genomför transaktioner i Norden.

Evitec jobbar med att implementera P27 hos våra svenska och nordiska banker. Vi har ledande roller inom P27-projekt hos våra kunder där vi koordinerar arbetet och ser till att nödvändiga förändringar i system och processer genomförs och testas, för att möjliggöra en smidig integration med P27s system.

Relaterade nyheter

Blogg
07 augusti 2020

Implementering av AML (Anti Money Laundering Act)

Hur ni som organisation förhindrar penningtvätt och möter lagstiftningens krav
Blogg
07 augusti 2020

Implementering av IFRS9

Med IFRS 9 införs en framåtblickande modell för att redovisa kreditförluster i de finansiella rapporterna – modellen för förväntade kreditförluster.