Integritetspolicy

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge
De uppgifter som lagras är de fält som vårt inskicksformulär innehåller, det vill säga namn, telefonnummer och e-post. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock längst i ett år. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsförings- och rekryteringssyfte.

Ta del av, rätta eller radera personuppgifter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst. Det gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig:
Andreas Johansson
+46 8 517 00 850
+46 70 458 42 08
andreas.johansson@evitec.se

Ansvarigt bolag som tar emot personuppgifterna:
Evitec AB
Org nr: 556616-7994
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm
+46 8 517 00 850
+46 70 458 42 08

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.