Håll koll på vad som händer hos oss

Nyheter och blogginlägg

Blogg
07 augusti 2020

Implementering av AML (Anti Money Laundering Act)

Hur ni som organisation förhindrar penningtvätt och möter lagstiftningens krav
Blogg
07 augusti 2020

Implementering av IFRS9

Med IFRS 9 införs en framåtblickande modell för att redovisa kreditförluster i de finansiella rapporte...
Blogg
07 augusti 2020

Implementering av P27

P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordis...
Blogg
Andreas och Katrin ler
01 juni 2020

Evitecs AML-expertis alltmer efterfrågad

Ett av våra expertområden är penningtvättsdirektivet AML som bara fortsätter att växa och där nya meda...