Vi tar hand om ditt IT-projekt – från start till mål

Vi älskar IT-projekt – ju krångligare desto bättre

Våra kvalificerade projektledare tar ansvar och är öppna för varje projekts speciella förutsättningar. Vi leder projektets olika faser i allt från projektupplägg till kompletta genomföranden. Vi kan också bygga ett projektkontor för stöd och samordning av projekt inom ett företag.

Vi har stor erfarenhet av agil projektledning

Vi jobbar agilt och de flesta av oss är certifierade Scrummasters.

Vi är också certifierade inom SAFe-ramverket och vi arbetar metodiskt med att fortsätta utvecklas och certifieras inom SAFe, agil metodik och ledarskap. Vi hjälper dig med alla delar av den agila transformationen genom att erbjuda roller såsom produktägare, scrum masters, agila testledare och agila arkitekter.

Vill du veta mer?