Att implementera och följa regelverk kan vara svårt – vi hjälper dig!

Vi har koll på alla relevanta regelverk för din bransch

Vår kombination av verksamhetskunskap, djupt teknikkunnande och stenkoll på regelverksområdet gör oss till en trygg partner när det är dags att implementera en lösning för efterlevnad av regelverkskraven.

Implementering av AML

Vi hjälper dig att bedöma riskerna för din verksamhet

Vår långa erfarenhet inom Bank har lett till många uppdrag inom AML. Vi jobbar med projektledning, kravanalys och arkitektur i olika implementeringsprojekt för att uppfylla kraven kring penningtvättsåtgärder.

Läs mer om AML här

Implementering av P27

Ett smidigare betalningsflöde för att underlätta eurosamarbetet

Vi har ledande roller hos flera svenska och nordiska banker där vi koordinerar arbetet och ser till att nödvändiga förändringar genomförs och testas, för att få en smidig integration med P27s system.

Läs mer om P27 här

Implementering av IFRS9

Ny standard med en modell som baseras på förväntade kreditförluster

Regelverket innebär en stor förändring med bland annat ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster. Vi är projektledare i en av storbankernas implementeringsprojekt för IFRS9.

Läs mer om IFRS9 här

Vi har koll på alla relevanta regelverk för bank, finans och försäkring. Detta är några av dem:

GDPR

IFRS17

Solvency2

P27

AML

IFRS9

Vill du veta mer?